ŽABICE

Vzgojiteljica Špela Šeme

VPO pomoč. vzgojiteljice Vesna Kastelic

 

KAJ VSE ŽABICA ZNA 

(M. Voglar) 

  

Skočna zelena žabica marsikaj že zna. 

Ob šestih obleče zelenkaste hlače, 

žabica skače, žabica skače. 

  

Skočna zelena žabica marsikaj že zna. 

O poldne na vrsti je vodna zabava, 

žabica plava, žabica plava. 

  

Skočna zelena žabica marsikaj že zna. 

Zvečer, ko zadremljeta travnik in mlaka, 

žabica kvaka, žabica kvaka. 

Dostopnost