Projekti

Program EKO ŠOLA

Program EKOŠOLA je mednarodno uveljavljen program celostne okoljske vzgoje in izobraževanja, namenjen spodbujanju in večanju ozaveščenosti o trajnostnem razvoju med otroki, učenci in dijaki skozi njihov vzgojni in izobraževalni program ter skozi aktivno udejstvovanje v lokalni skupnosti in širše.

 

Koordinatorke: Jožica Bevec, Katarina Vovk, Bojana Prpar

Izvajalci: strokovni delavci iz vseh oddelkov

.

.

.

NTC učenje

NTC učenje je pedagoški pristop, ki temelji na spoznanjih o razvoju in delovanju možganov, učenju z igralnimi dejavnostmi na osnovi sodobnih nevrofizioloških in psiholoških spoznanj. Sistematično se usmerja k tistim igralnim dejavnostim z otroki, ki še posebno dobro vplivajo na nastajanje in utrjevanje razvoja sinaps  v možganih. Zaradi svoje nevrofiziološke osnove program dobro dopolnjuje izhodišča Kurikuluma za vrtce ter ga hkrati bogati.

Razdeljen je v tri stopnje: na prvi stopnji razvijamo ravnotežje, koordinacijo, spretnost rok in prstov in prilagoditev očesa. Na naslednjih stopnjah pa z igrami in dejavnostmi urimo in spodbujamo asociativno in funkcionalno mišljenje.

 

Izvajalke: Nina Bevec Jevnikar, Teja Jurečič, Barbara Škarja, Saša Kastelic

E-TWINNING -Tema: Anglomaniacs go green!

Etwinning je skupnost evropskih šol. Pedagoškim delavcem, ki delajo v šolah in vrtcih po Evropi ponuja spletni portal, ki omogoča povezovanje, sodelovanje, razvijanje projektov, izmenjavo izkušenj in še veliko več.

Projekt je namenjen predšolskim otrokom in bi potekal preko eTwinning spletne platforme. Potekal bo med več evropskimi državami (Nizozemska, Slovenija, Češka, Poljska, Švedska …). V projektu bomo izvedli 4 aktivnosti; eno v naravi (ustvarjanje likovnega izdelka z naravnimi materiali), druga bo učenje angleške božične pesmi, tretja in četrta so še v procesu načrtovanja.

 

Izvajalci: otroci iz oddelka Gobice ter vzgojiteljici Nina Bevec Jevnikar in Aljana Skoporc

 

Dostopnost