Projekti

Program EKO ŠOLA

Program EKOŠOLA je mednarodno uveljavljen program celostne okoljske vzgoje in izobraževanja, namenjen spodbujanju in večanju ozaveščenosti o trajnostnem razvoju med otroki, učenci in dijaki skozi njihov vzgojni in izobraževalni program ter skozi aktivno udejstvovanje v lokalni skupnosti in širše.

 

Koordinatorke: Jožica Bevec, Katarina Vovk, Bojana Prpar

Izvajalci: strokovni delavci iz vseh oddelkov

Z MAJHNIMI KORAKI DO VELIKIH DOBROT

Z majhnimi rokami do velikih dobrot je projekt, ki bo povezoval oba oddelka enote Mojca. Sodobnost časa v katerem živimo, je pripeljala do tega, da otroci nimajo razvitih predstav, kako določena hrana pride v trgovino, iz česa in kako je narejena, niti kje se jo dobi ali kje zraste.

S pomočjo projekta si bodo otroci razširili njihovo splošno znanje o pridelkih, pridelavi, predvsem pa predelavi. Spoznali bodo da veliko stvari lahko pripravijo sami doma in da ni potrebno vse kupiti v trgovini ter koliko truda je vloženega v določen produkt, želimo doseči, da bi hrano bolj cenili in je manj zavrgli.

V projekt bodo vključeni tudi starši otrok, lokalni pridelovalci ter predelovalci.

 

Izvajalci: otroci iz oddelkov Vesoljčki in Minioni ter vzg. Simona Umek, Mladen Šiška, Janja Strmec in Mojca Bregar

MAVRIČNA RIBICA

S projektom bodo otroci spoznali živo in neživo naravo v njeni raznolikosti, naravno okolje rib, skrbi za rastline in živali v svojem okolju. Otroci ob tem raziskujejo, razvija se njihova samopodoba, odgovornost, sposobnost čustvovanja in želja po odkrivanju novega. V okviru projekta bodo veliko sodelovali z lokalnim okoljem.

V vrtcu bodo skrbeli za akvarij in izvajali različne raziskovalne dejavnosti z vodo, svetlobo in barvami.

Izvajalci: otroci iz oddelka Mavrične ribice ter vzgojiteljici Jožica Bevec in Eva Blatnik

 

OD ČEBELE DO MEDU

Namen projekta je, da otroci spoznajo ČEBELO kot žuželko, ki ima za nas izredno velik pomen.

Čebela oprašuje cvetove, proizvaja med, propolis, matični mleček. Z njenimi živili na naraven način ohranjamo zdravje. Zaradi nje imamo na voljo sadje, ki ga preprosto obožujemo. Znanje o čebelah bodo nadgradili tudi z obiski čebelarja, Hiše Kranjske čebele v Višnji gori.

Ob koncu projekta bodo pripravili razstavo v lokalnem okolju.

 

Izvajalci: otroci iz oddelka Gusarji ter vzgojiteljici Anja Novak in Tamara Orešnik

NTC učenje

NTC učenje je pedagoški pristop, ki temelji na spoznanjih o razvoju in delovanju možganov, učenju z igralnimi dejavnostmi na osnovi sodobnih nevrofizioloških in psiholoških spoznanj. Sistematično se usmerja k tistim igralnim dejavnostim z otroki, ki še posebno dobro vplivajo na nastajanje in utrjevanje razvoja sinaps  v možganih. Zaradi svoje nevrofiziološke osnove program dobro dopolnjuje izhodišča Kurikuluma za vrtce ter ga hkrati bogati.

Razdeljen je v tri stopnje: na prvi stopnji razvijamo ravnotežje, koordinacijo, spretnost rok in prstov in prilagoditev očesa. Na naslednjih stopnjah pa z igrami in dejavnostmi urimo in spodbujamo asociativno in funkcionalno mišljenje.

 

Izvajalke: Nina Bevec Jevnikar, Teja Jurečič, Barbara Škarja, Saša Kastelic

E-TWINNING -Tema: Anglomaniacs go green!

Etwinning je skupnost evropskih šol. Pedagoškim delavcem, ki delajo v šolah in vrtcih po Evropi ponuja spletni portal, ki omogoča povezovanje, sodelovanje, razvijanje projektov, izmenjavo izkušenj in še veliko več.

Projekt je namenjen predšolskim otrokom in bi potekal preko eTwinning spletne platforme. Potekal bo med več evropskimi državami (Nizozemska, Slovenija, Češka, Poljska, Švedska …). V projektu bomo izvedli 4 aktivnosti; eno v naravi (ustvarjanje likovnega izdelka z naravnimi materiali), druga bo učenje angleške božične pesmi, tretja in četrta so še v procesu načrtovanja.

 

Izvajalci: otroci iz oddelka Gobice ter vzgojiteljici Nina Bevec Jevnikar in Aljana Skoporc

 

Dostopnost