KEKEC

Tel.: 07 34 81 188

Poslovni čas enote: 5:30 – 17:00

Vodja enote: NINA KASTIGAR

Št. oddelkov: 6 (3 oddelki 1. starostnega obdobja in 3 oddelki 2. starostnega obdobja)

Obogatitvena dejavnost: 

TAKO PA JAZ USTVARJAM

 

Obogatitvena dejavnost v Enoti Kekec bo v

letošnjem šolskem letu umetniško obarvana,

njeno izhodišče pa bodo predstavljale otroške

literarne predloge. Te bodo osnova za likovno

ustvarjanje, preko katerega bodo otroci

poglabljali vsebino slišanega.

Otrokom bo ponujen pester nabor raznovrstnih

materialov, preko katerega se  bodo spoznali z

različnimi likovnimi tehnikami, dotikajoč se

grafike, kiparstva, oblikovanja prostora, risanja

in slikanja.

Poseben poudarek bomo namenili omogočanju

svobode otrok pri izbiri materialov in njihovem

umetniškem izražanju.

Nastale izdelke bomo razstavili v sklopu treh

razstav, ki bodo postavljene na ogled v skupnih

prostorih enote.

Dostopnost