LOVRENC

Tel.: 059 021 689 (L1, L2)

          059 022 014 (L3, L4)

          Mob. št.: 051 380 301

Poslovni čas: 5:30/6:00 – 16:30

Vodja enote: HELENA KRNC

Št. oddelkov: 2 oddelka I. starostnega obdobja

in 2 kombinirana  oddelka

Obogatitvena dejavnost:

Z LOVRENCEM V LIKOVNI SVET DOMIŠLJIJE

Škrat Lovrenc nas bo popelja v likovni svet

domišljije, drugačnosti in izvirnosti.

Otrokom bomo omogočali ustvarjalnost,

ki se bo kazala v njihovem igrivem raziskovanju

in spoznavanju sveta.

Spoznali bodo različne likovne tehnike in

materiale. Navdih za ustvarjanje bomo poiskali v

bližnjem okolju, ki nam ponuja nešteto možnosti

raziskovanja in ustvarjanja.

 Izdelovali bomo naravne barve in z njimi slikali,

oblikovali skulpture iz različnih materialov,

ustvarjali sliko v naravi iz naravnih materialov,

slikali z različnimi deli telesa v različnih

položajih ter barvali avtomobilske gume

iz katerih bomo naredili vrt, čutno pot in se z

njimi igrali.

Dostopnost