Mavrica hodnik A

Tel.: 07 34 81 195

Poslovni čas enote: 5:30 – 17:00

Št. oddelkov: 4 oddelki 1. starostnega obdobja

Vodja enote: PETRA SLAK

Obogatitvena dejavnost:

USTVARJAMO MALO DRUGAČE

Otroci se bodo srečevali z različnimi tehnikami ustvarjanja.

Prevladovale bodo dejavnosti z likovnega podorčja,

ki se bodo povezovala z drugimi podorčji iz kurikuluma

(narava, jezik, gibanje in glasba).

Otrokom bomo umetnost in ustvarjanje predstavili na drugačen način.

Ponujeni jim bodo različni pripomočki za rokovanje in ustvarjanje,

seznanili se bodo z novim in drugačnim materialom,

ki ga otroci ne poznajo (zemlja, glina, slama, različna žita,

odpadni material, ki ga lahko ponovno uporabimo,

različni postopki ustvarjanja:

oblikovanje, gnetenje, pršenje barve, mešanje barve,

ustvarjanje v drugem okolju: gozd, travnik, telovadnica, senzorična soba,..).

Z njimi bodo otroci po svojih zmožnostih in sposobnostih ustvarjali.

Nastali izdelki v okviru obogatitvene dejavnosti

bodo razstavljeni v hodniku A.  

Dostopnost