Mavrica hodnik B

Tel.: 07 34 81 196

Poslovni čas enote: 6:00-16:15

Vodja enote: TJAŠA LOPATEC

Št. oddelkov: 6 oddelkov 2. starostnega obdobja

Obogatitvena dejavnost:

 

Ringaraja nekoč in danes

Z Ringarajo bomo potovali skozi čas…

Otroci se bodo seznanjali in ohranjali ljudsko

izročilo.

V garderobi enote bo kotiček Ringaraja kjer bodo predstavljene izvedene aktivnosti.

Ringaraja nas bo skozi celo šolsko leto med

seboj povezovala preko različnih dejavnosti na

vseh področjih kurikuluma, glavno področje pa

bo umetnost (ljudske pesmi, ljudski plesi, ljudske

pravljice, ljudske igre, gibalno-rajalne igre,

ljudska glasbila,…).

V skladu s priporočili Nijz-a bomo vključili k

sodelovanju tudi starše in stare starše.

Dostopnost