"Pri otrocih ni majhnih korakov. Vse, kar storijo in naredijo, so velike stvari."

 Spoštovani starši!

»Pri otrocih ni majhnih korakov. Vse, kar storijo in naredijo, so velike stvari. Predvsem srca imajo večja kot mi – odrasli. Vanje spravijo vse,  kar vidijo in vse, česar se zavedajo – tudi majhen kamenček, ki so ga opazili na cesti, listek z drevesa, poljubček kar tako, mravljico ali črička, predvsem pa vse ljudi, ki so okoli njih.”

(Pearl S. Buck)

 

Vrtec ustvarjamo ljudje, ki v njem delujemo in vsi, ki ga obiskujejo.  Vsi zaposleni v našem vrtcu se vsakodnevno trudimo, da vašim otrokom zagotovimo varno  in spodbudno učno okolje in izvajanje kvalitetnih programov, ki omogočajo celostni razvoj otroka. Zavezani smo, da ustvarjamo pogoje za razvoj otrokovih telesnih in duševnih sposobnosti, da postane otrok samostojen, radoveden, razmišljajoč, s prebujeno ustvarjalnostjo, razvitimi spretnostmi in drugimi osebnimi lastnostmi, ki mu bodo dobra osnova za nadaljnje življenje.

 V vrtcu si želimo tudi sodelovanja z vami, spoštovani starši. Vaše sodelovanje, podpora in komunikacija so  ključnega pomena za uspešen razvoj vaših otrok. Skupaj bomo gradili most med domom in vrtcem ter ustvarili okolje v katerem se bodo vaši otroci ne le učili, ampak tudi razvijali v samozavestne, odgovorne in empatične posameznike.

 

Dobrodošli v Vrtcu Mavrica Trebnje in hvala, ker nam zaupate.

ravnateljica Andreja Stegenšek

 

Dostopnost