METULJI

Vzgojiteljica Mojca Mihelič

VPO pom. vzgojiteljice Branka Krmc

Spremljevalki gibalno oviranih otrok Damjana Pazlar in Renata Metelko

Kdo na celem širnem polju

ima najlepša krila?

Tanjša so kot cvetni listič,

nežnejša kot svila.

Metulj

Dostopnost