FRIDERIK RAZIŠČE SVET

31.03.2023

V okviru obogatitvene dejavnosti enote »V naravo na zabavo« smo se vse skupine hodnika B v mesecu februarju odpravile na prosto, na različne lokacije: na šolsko igrišče, na travnik, v gozd,… z namenom izvajanja dejavnosti iz področja jezik. Opažamo namreč, da imajo nekateri otroci še vedno težave pri izgovorjavi nekaterih glasov. Predvsem šumnikov, sičnikov in glasa r.

Z otroki smo urili motoriko govoril, izvajali artikulacijske vaje in krepili njihovo izgovorjavo preko slikovnega gradiva »Z igro do pravilnega govora«. Dejavnost s kartončki, kjer so z govorili oponašali, kar so videli na sliki, je bila otrokom zelo zanimiva, saj so otroci na različne načine aktivno oponašali narisano na sliki in se pri tem zelo zabavali.

Otrokom je bila predstavljena zgodba Urške Klančič »Friderik razišče svet« katere namen je razgibavanje organov, ki sodelujejo pri nastanku govora. Otroci so zgodbi z zanimanjem prisluhnili in se zraven tudi aktivno vključevali v govorne vaje, ki so opisane tudi v sami knjigi.

Otroci so se po govornih vajah in zgodbi o Frideriku razdelili v več skupin. Naloga vsake skupine je bila, da iz »kamnov pripovedovalčkov« sestavijo izmišljeno zgodbo. Na kamnih so bili narisani poljubni predmeti, ki so jih starejši otroci narisali sami, mlajšim pa so jih narisale vzgojiteljice. Kamenčke smo zložili na tla in iz dobljene slike oblikovali zgodbo. Zgodbe so se ves čas spreminjale glede na slike, število kamenčkov in besedni zaklad otrok. Otroci so ob tem urili svoj besedni zaklad, sodelovanje, načrtovanje, timsko delo in strpnost do drugačnih. Ob tem smo opazili, da na začetku pri oblikovanje zgodbe ni bilo veliko idej, zgodbe so bile krajše in besedišče bolj skromno. Ob večkratnem ponavljanju dejavnosti so bile zgodbe vsebinsko bolj bogate in  zgodbe zanimivejše. Ob snovanju zgodb se je videlo kateri otroci imajo bujnejšo domišljijo in katere je potrebno k razmišljanju spodbuditi. Pri dejavnostih so sodelovali vsi otroci po svojih zmožnostih. Otrokom je bila dejavnost s kamni všeč in nastale so zanimive izmišljarije. Hkrati pa je bil dosežen tudi zastavljeni cilj, saj smo preko vseh izvedenih dejavnosti spodbujali govorno-jezikovni razvoj otroka.

Zapisala: Alenka Šiška, vzgojiteljica

Dostopnost