MAŽORETNO PLESNE URICE V VRTCU

5.05.2023

V letošnjem šolskem letu so v vrtcu potekale Mažoretno-plesno urice za dekleta iz starostnih skupin 5-6 let. Obogatitveno dejavnost sta izvajali Nuša Erjavec in Petra Slak. Vpisanih je bilo 28 deklet, delo je potekalo v dveh skupinah. Dekleta so spoznavala različne plesne korake in osnovne elemente z mažoretno palico. Izvajale smo različne ritmično-didaktične igre in naloge, preko katerih so dekleta usvajala osnove ritma in giba.

Svoje pridobljeno znanje so predstavile na prireditvi ob materinskem dnevu v Kulturnem domu Trebnje in za upokojene delavce našega vrtca.

Za svoj trud in sodelovanje so dekleta ob koncu šolskega leta prejela priznanje.

Petra Slak in Nuša Erjavec

Dostopnost