Obogatitvena dejavnost B hodnika: »V naravo hitim, da se nekaj novega naučim«

1.02.2024

V mesecu januarju smo oddelki iz hodnika B izvajali dejavnosti s področja družbe in si ustvarili igralnico na prostem. Najprej smo se dogovorili, kje na prostem bi spoznavali nove socialne in družabne igre. Izbira lokacij je bila različna: igrišče pri DSO, travnik, asfaltna površina pred vrtcem,… Na temo »Jaz, ti, mi vsi skupaj« smo se tako igrali različne igre, ki so primerne za razvijanje samopodobe, za razvijanje in spodbujanje socialnega učenja v vrtcu in pripadnosti oziroma sprejetosti v skupini. Tovrstne igre pomembno vplivajo na kakovost otrokovih odnosov z vrstniki.

V uvodnem delu smo se vse skupine igrale igro Ogledalo, kjer so bili otroci po parih v dveh vrstah. V prvi vrsti so otroci predstavljali ogledala, otroci v drugi vrsti pa so jim stali nasproti in delali različne gibe, kot, da se gledajo v ogledalo, otroci iz prve vrste so jih morali čim bolje posnemati. Vloge so se po določenem času zamenjale. Igro so se v vseh skupinah igrali prvič, zato so imeli na začetku težave in so ponavljali drug za drugim.  Vzgojiteljica jim  je pomagala in jih usmerjala tako, da je zraven govorila npr. Jutro je,  vstanemo iz postelje, se  pretegnemo, pomanemo oči, poiščemo copate, se pogledamo v ogledalo, potem si umijemo zobe. Poščetkamo spredaj, zadaj…

Kmalu so se otroci sprostili in se prepustili domišljiji. Izvajali so različne grimase in zanimive gibe, se zraven zabavali in smejali. Menjava vlog pa je še dodatno prispevala k razvoju socialnih veščin pri tej igri.

V glavnem delu so si skupine izbrale različne igre: Kipe metat, Pazi, da ne boš zadnji, Kdo se boji črnega moža, Palček Skakalček, Gnilo jajce, Rinčke talat, Lisica kaj rada ješ, Iskanje predmeta… Pri vseh igrah so otroci  v večini hitro usvojili pravila igre, kar kaže na njihovo hitro razumevanje in prilagajanje novim izzivom. Pri nekaterih igrah smo pravila ponovili še vmes, ker so otroci potrebovali več razlage in demonstracijo. Otrokom so bile nekatere igre že poznane, večina pa je bila novih.

Skupinsko učenje, sodelovanje in aktivno vključevanje otrok so pripomogli k pozitivni dinamiki v vseh skupinah.

Namen zaključne dejavnosti Rad/a te imam je bila umiritev, izpostavitev pozitivne lastnosti vsakega otroka, ustvarjanje pozitivnega vzdušja in krepitev medsebojnih odnosov. Sosedu na desni strani so otroci povedali pozitivno lastnost svojega prijatelja. Nekateri so potrebovali malce časa za razmislek, kaj bi povedali. Nekateri so pripovedovali zgolj na zunanjost. Poskušali smo, da bi povedali še nekaj, kar se ne vidi, ampak začutimo. To jim je bilo težko. Vendar nekaterim je uspelo povedati npr. zato, ker je prijazna, se mi vedno nasmeje, mi pomaga, je moja prijateljica. Ko smo se to igro igrali še naslednje dni, ko smo se o čustvih, počutju in pozitivnih lastnostih vrstnikov več pogovarjali, pa otrokom ni bilo več težko najti pozitivno lastnost prijatelja.

Otroci so se ne le zabavali in sprostili, ampak so tudi razvijali socialne veščine, samopodobo in pripadnost skupini. Aktivnosti so bile prilagojene otrokom, spodbujale so učenje in razvoj ter ustvarile pozitivno vzdušje v vrtcu.

Alenka Šiška, vzgojiteljica

Dostopnost