Rad imam sebe, druge in gozd

20.01.2023

Doživljanje vrtca kot okolja, v katerem so enake možnosti za vključevanje v dejavnosti in vsakdanje življenje je tako za nas odrasle, kot otroke zelo pomembno. Otrok odkriva, spoznava in primerja živo in neživo naravo kadar se odpravi gozd ali pa zgolj na travniku.

V okviru prednostne naloge enote Ostržek smo se skupaj z otroki odpravili v naravo. S seboj smo vzeli različne raziskovalne pripomočke, kateri so nam služili  pri raziskovanju. V naravi smo poiskali najmanj tri različne materiale, jih nabrali in iz njih naredili izdelek. Nastali so čudoviti a hkrati različni izdelki, individualni in skupinski. Ko so bili izdelki dokončani, smo jih obesili v garderobe in naredili razstavo za starše.

Barbara Škarja, vzgojiteljica

Dostopnost